info@vademe.nl
 

Inleiding

 

     -   Schoonmaak in eigen beheer of uitbesteden?

 

     -   Wel of niet cateren?

 

     -   Wie verzorgt de automaten?

 

     -   Maar ook, welke contractvorm past het beste bij mij?

 

     -   Hoe zit het met de geboden kwaliteit?

 

 

Kortom vragen te over als het gaat om schoonmaak, contractcatering en groen-voorziening. Hierdoor geven steeds vaker werkgevers er de voorkeur aan om hun schoonmaak en catering uit te besteden. Daarnaast besluiten steeds meer organisaties over te gaan tot het uitbesteden van alle facilitaire diensten aan één professionele dienstverlener, de zgn. “multi services”. Hiermee wordt uw primaire proces optimaal ondersteund.

 

“U de core business Wij de rest”

 

Kortom, bedrijven zijn steeds meer op zoek naar flexibele ondersteuning, want steeds sneller moeten bedrijven zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

 

Want ook u streeft als werkgever naar een optimaal werkklimaat voor uw medewerkers. Een goed werkklimaat is meer dan een goede beloning. Wie zich thuis voelt op zijn werkplek, toont meer betrokkenheid en presteert beter.

 

 

 

 

VadeMe, een schone keuze!   

It patroan 5, 8491 PK Akkrum    

Postbus 5, 8490 AA Akkrum

      Telefoon (0566) 65 21 62

         Fax (0566) 65 24 15

            info@vademe.nl

            www.vademe.nl